Felügyelő bizottsági beszámoló 2021

Időszak: 2021

Készült: a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületében 3300 Eger Kossuth Lajos utca 5 szám alatt.

Bíró József Felügyelő bizottság Elnöke: Az Egyesület Elnöksége töretlen lelkesedéssel folytatta munkáját a járványhelyzet alatt is. Az Egyesület az Alapszabályban rögzített és a törvényi előírásoknak megfelelően működik. Tagdíj befizetések, Elnökségi jegyzőkönyvek, Elnökségi határozatok és a munkavállalók személyes anyaga napra készen, rendezett formában van.

Sajnálatos módon az egyik bizottsági tagunk saját belátásából mind a Felügyelő Bizottságból, mind az egyesületből távozott, ezért a Közgyűlés alkalmával póttagot választottunk. A Felügyelő Bizottság póttagja Urbán Luca lett.

A járvány helyzet miatt a még nem rendezett tagsági díjak, írásban történő felszólítás után részben rendezésre kerültek.

A tavalyi évben az FB által az Elnökséghez intézett probléma felvetésre a VGYHME Elnöke beszámolt, hogy a vízhálózat és a nyílászárók szigetelése a 2020-as év őszén megtörtént, amennyire az egyesület anyagi helyzete engedte.

Az Akkreditációs folyamat is sikeresen lezárult 2020. év végén és ennek eredménye, hogy 5 munka vállalót alkalmaz egyesületünk a tavalyi év januárjától, illetve februárjától heti 20 órában. Az Elemi rehabilitációs szolgáltatásban további 6 munkavállalót alkalmaz.

Tehát jelenleg 17 fő van alkalmazásban az egyesületnél: 14 fő Heves megyében, 3 fő Nógrád megyében van foglalkoztatva. A dolgozók számára mindkét munkahelyen maximálisan biztosítva van az eszközök megléte és használata. Továbbá az alkalmazottak munkabére minden hónapban, minden esetben pontosan és maradéktalanul, meghatározott időben kifizetésre kerül.

Az egyesület bérleti díjával kapcsolatban nem áll fent hátralék, valamint a szolgáltatók felé nincs hátraléka az egyesületnek. Az anyagi források megfelelőek és biztosítottak a további zökkenőmentes működéshez.

A Vízmű 21 000-Ft túlfizetést állapított meg, mely jóváírásra került. A közüzemi számlák tehát napra készen, kiegyenlítve vannak, és továbbra is csoportos beszedési megbízással kerülnek kifizetésre. A dolgozók munkabérét minden hónap 10. napjáig kell kifizetni, a járulékokat a hónap 12. napjáig kell rendezni. A munkavállalók bére és azt terhelő járulékai az áttekintett dokumentáció alapján nem mutatnak hiányosságokat.

Az utolsó negyed évben az MVGYOSZ költségvetés fenntartási költségből volt annyi megtakarítás, hogy a szükséges tisztítószerek és papír írószerek előre megvásárlásra kerültek a 2022-es évre úgy, hogy a holtidőszakban is kitartson.

A nagyterem egész évben nagyobb igénybevételnek volt kitéve a masszázs, és egyebek miatt, ezért a gázfogyasztás megemelkedett, így 78000 forintot kellett ráfizetni, ami havi szinten kb 6000 forintot jelent. Tehát teljes kapacitásnál ezzel az összeggel kell kalkulálni.