Szakmai beszámoló 2021

Szakmai beszámoló

2021. január 1. – 2021. december 31.

Név: Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 5

Adószám: 18587700-1-10

Az egyesület működéséről

Az Egyesület Elnöksége

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületének 315 fő a taglétszáma pártoló tagokkal együtt, az egyesület öttagú elnökséggel +2 póttaggal működik.

Az Elnökség 2021. évben 4 alkalommal március 1, május 31., október 4., november 22. ülésezett.

Rendkívüli elnökségi ülésre, 2021. évben nem volt szükség.

Egyesületi adatok

Egyesület fizető taglétszáma 228 fő,

18 év alatti tagjainak száma 10 fő.

Az egyesület 2021-ben 7 új tagot regisztrált.

Munkavállalóinknak száma 17 fő és ebből 11 fő megváltozott munkaképességű.

Önkénteseink száma: 41 fő.

Működő tagegyesületek, körzeti csoportok, területfelelősi hálózatok, klubok, tagozatok száma: 7

A szakmai tervben vállalt indikátor:

Ügyfélfogadáson résztvevők száma (fő)

Vállalt indikátor: 500 Fő

Megvalósult: 3713 Fő

Gyöngyösi körzeti csoport

Egyesületünk Gyöngyös körzeti csoportvezetője Kövecses Dezsőné. A körzetében élő látássérültekkel tartja a kapcsolatot, illetve szervez ünnepségeket, programokat a tagok részére. Valamint az információáramlást könnyíti meg. Kapcsolatot épít ki és ápol az önkormányzatokkal és a vállalkozói réteggel, továbbá a karitatív nonprofit szervezetekkel. A Gyöngyös Mátra Lions Clubbal is szoros a kapcsolatuk. 2021-ben is megrendezésre kerültek a körzeti csoport szokásos éves rendezvényei.

„Orchidea Kultúrcsoport”

Hosszú évek óta sikeresen működik a csoport, számos fellépésük volt ez évben is. A jó hangulatú próbák gondoskodnak a csapatépítésről és a szakmai munka is kiemelkedő volt 2021-ben is.

Kibeszélő csoport

A tagjaink minden héten egy alkalommal szakember bevonásával csoportosan beszélgethetnek a látássérüléssel kapcsolatos gondjaikról, élményeikről. Ez a programunk 2019- es évben indult, de folyamatosan érdeklődésnek örvend.

Megtartott alkalmak száma:

Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesület Vöröskeresztes csoportja

A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetével évek óta jó kapcsolatban vagyunk. 2021-ben is segítette egymást a két szervezet és több adományt is kaptunk, amiket a tagok számára tudtunk kiadni.

Főző klub

2021-ben az egyesületünk elindította az elemi rehabilitációs szolgáltatását. A szolgáltatás egyik helyszíne a tankonyhánk. A rehabilitációban résztvevő tagjaink alkotják főként a főző klub résztvevőit, de számos alkalommal mások is csatlakoztak a közös főzéshez 2021-ben.

Megyei programok keretében a következő rendezvényeinket tartottuk meg 2021-ben:

2020-ban egy nagyszabású programsorozatot indítottunk „Közösen Könnyebb” címmel, ami 2021-ben is folytatódott. A program szakmai előadásokon, szabadidős lehetőségeken és egyéb közösségkovácsoló eseményen keresztül építi a közösségi életünket.

Szakmai feladataink

Egyesület célja, hogy ellássa a Magyarország területén élő vak, alig látó vagy gyengénlátó (a továbbiakban együtt: látássérült) személyek egyéni és kollektív érdekvédelmét, érdekképviseletét.

ügyfélfogadásunk a hét 5 napján működött:

Hétfő 9.00-15.00, kedd 9.00-15.00, szerda 8.00-16.00, csütörtök 9.00-15.00, péntek 9.00-15.00-ig tartunk ügyfélfogadást székházunkban, Eger Kossuth Lajos 5. sz. alatt, heti 32 órában.

Tagnyilvántartás mind papíron, mind számítógépes adatbázisokban történik.

Érdeklődésre tájékoztatást adtunk. fogyatékossági támogatás, közlekedési kedvezményekről, szociális támogatások formáiról, kormány által meghozott nyugdíjakat érintő rendeletekről. Szükség esetén segítettünk kitölteni az igény bejelentő nyomtatványokat.

Egyéb érdekvédelmi feladatok:

Információs és tanácsadói szolgáltatás működtetése:

A tagoknak segítünk az adatlapok, pályázatok elkészítésében, illetve a szállás foglalásokban is. Próbáljuk a tagság számítógéppel és internettel rendelkező részével napi szinten email segítségével tartani a kapcsolatot a munkahelyről, illetve otthonról.

Kiépítettük a hírlevél szolgáltatásunkat, melyet folyamatosan bővítünk, frissítünk. Ezen az információs vonalon keresztül tagjainknak heti rendszerességgel, szükség esetén heti többszöri alkalommal küldünk hírlevelet programjainkról, pályázatokról tagokat érintő dolgokról.  A meghívókat email-en és postai úton küldjük. A feltett kérdéseiket megválaszoljuk, illetve a hozzánk érkező kérdőíveket továbbítjuk a tagjainknak. A jogsegély szolgálatokról tájékoztatást adunk.

2021-ben elektronikus hírlevelet, tagunknak küldtünk ki.

Segítünk a közigazgatási, illetve bírósági határozatok értelmezésében, valamint a nyomtatványok kitöltésében, a mozgáskorlátozott kártya, közgyógyigazolvány igénylés menetében.

Egyesületünk Web és Facebook oldallal rendelkezik, amit rendszeresen frissít az oldal kezelője.

 A Vakolás nevű podcast csatornánk nagy népszerűségnek örvend és hasznos anyagok kerültek fel 2021-ben is.

Kapcsolataink:

Mind az egri központ, mind a területi csoport folyamatosan keresik a lehetőségeket, ezért mára elmondhatjuk, hogy széles körben sikerült kapcsolatokat kialakítani a Heves Megyében található és működő intézmények közül, Eger megyei Jogú Város Önkormányzat, Magyar Vöröskereszt területi képviseleteivel, Lions Klubbal, Megyében működő Civil házzal és Esélyek házával. Megyében működő Civil szervezetekkel, Mozgássérültek, Hallássérültek és Autista egyesület, illetve Kárpátok Alapítvánnyal van kapcsolatunk. A Logikai Játékok Országos Szervezetével is sikeresen működünk együtt.

Az országban működő látássérült egyesületekkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk. a Salgótarjáni egyesülettel minden évben közös kiránduláson veszünk részt.

Szoros kapcsolat alakult ki az egyesületünk és a Besenyőtelki Pacsirta népdalkör között.

Közös programokat szervezünk, egymás programjain részt veszünk.

Összefoglalás

A 2021-es év nagyon mozgalmas és tartalmas volt Egyesületünk életében, a vezetőség próbált változatos és érdekes programokat szervezni a veszélyhelyzetben is. Nagy mérföldkő az Elemi Rehabilitációs Centrumunk létrehozása és a Nógrád Megyei szolgáltató pont beindítása.

Kelt: Eger, 2022. január 06.

Bukta Gábor

Elnöki beszámoló 1/2021

Tisztelt Tagtárs!

Először is szeretnék minden kedves Tagtársamnak sikerekben gazdag boldog újévet kívánni. Egy nagyon jó hírrel kezdeném a beszámolómat. Az egyesületünk sikeresen pályázott a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni támogatásra. A 2021-es évre így 7 435 850,- Ft támogatást kapunk, amit a 5 fő megváltozott munkaképességű munkavállalók után fizetendő bérköltség, valamint a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségeik finanszírozásához használhatunk fel.

Így 5 fővel tudjuk bővíteni a munkavállalóink számát, amivel a látássérültek számára elérhető szolgáltatásaink számát és minőségét fogjuk fejleszteni. Természetesen a hírlevélben be fogjuk mutatni az új munkavállalókat és, hogy milyen feladatokat fognak ellátni.

Az év végi megfeszített munka eredményeként sok beindított szolgáltatásunk és programunk népszerűsége jelentősen megnőtt. A Facebook ismerőseink száma jelenleg már meghaladja az 1300 főt. A közösen könnyebb programsorozat feltöltött anyagait már több ezren hallgatták meg a Facebook és a Vakolás podcast-ben.

A tankonyhánk híre is túlszárnyalja az elvárásokat, már Budapesti látássérült is jelentkezett, hogy nálunk szeretné megtanulni a főzés fortélyait.

Én is nagyon aggódom, hogy mit fog mondani a mérleg a következő közgyűlésen a sok elfogyasztott finomság miatt.

Új szolgáltatásaink között kiemelném, hogy decemberben beszerzésre kerültek olyan lejátszó eszközök, amivel az idősebb tagtársaink is meg tudják hallgatni az interneten megtalálható anyagainkat. Kérjük aki szeretne ilyen készüléket kölcsönözni jelezze felénk. Zádori Norbert tagtársunk felajánlásának köszönhetően új csontrezgéses fejhallgatókat tudunk kölcsönözni az igénylők számára. Új szoftverekkel és egy számítógéppel is bővült az irodai eszközparkunk az év utolsó felében. Biztonsági kamera és a készpénz tárolására alkalmas széf is beüzemelésre került, hogy növeljük a székházunk biztonságát és az értékeink védelmét. Egy új deck telefonközpont beszerzésével oldottuk meg a vezeték nélküli telefonhasználatot és azt, hogy a későbbiekben bővíthető legyen a telefonkészülékek száma. Lamináló, spirálozó, és vágógépeket vásároltunk, hogy a tagok számára kedvezményes szolgáltatásokat indíthassunk az újév első felében. Ezután akár a névjegykártya készítés sem fog gondot jelenteni számunkra. A laminálás pedig lehetőséget nyújt dokumentumok, fényképek bevonására víz és időtálló kemény fóliával. A spirálozó gépünkkel pedig akár 120 oldalt is egybe köthetünk. Decemberben kihasználva az új gépek lehetőségeit egy látássérült fiatal tagtársunknak jól látható vastag vonalas füzetet készítettünk.

Igyekszem minden lehetőséget megragadni arra, hogy az egyesületünknél mimnél több látássérültnek munkalehetőséget tudjunk biztosítani. Ezt a törekvést segíti a Nemzeti Művelődési Intézet egy programja, amihez csatlakozott az egyesületünk is. A napokban kötöttünk egy megállapodást ami szerint egy látássérült munkavállalóval bővül az egyesületünk, aki művelődésszervezési feladatokat fog ellátni többek között.

Fejleszteni fogjuk a masszázs és a lelki segítségnyújtás szolgáltatásainkat is a közeljövőben, hogy ezeket is egyre többen kitudják használni a tagjaink.

Nagyszabású terveink vannak a jövőre nézve programszervezéssel kapcsolatban is, remélve, hogy hamarosan enyhül a vírushelyzet.

Köszönöm mindenkinek az egyesület érdekében tett munkát és segítséget és kérek mindenkit, hogy fogjunk össze a jövőben is és segítsük egymást ahogyan csak tudjuk.

Egy rossz hírt is meg kell osztanom a beszámolóm végén, mivel sajnos jelenleg én és a családom karanténban vagyunk, mert lehetséges, hogy elkaptuk a vírust. Remélem túl leszünk hamar a bajokon és találkozhatunk személyesen is egy jó egyesületi rendezvényen. Kérek mindenkit, hogy nagyon vigyázzon magára és az egészségére ebben a nehéz helyzetben.

Tisztelettel:

Bukta Gábor, elnök

Elnöki beszámoló 2/2021

Köszöntöm a hírlevél olvasókat!

Egyesületünk életében nagyon sok esemény történt az utóbbi időszakban is, amiről szeretnék beszámolni Önöknek.

A vírushelyzet nagyon sok szervezet működésében nehézségeket teremt és változtatásokat követel meg. Büszkén tudok arról beszámolni, hogy az egyesületünk fejlődése nem torpant meg ebbe a nehéz időszakban sem. Köszönhető ez annak, hogy a megkezdett projektjeinket internetes felületeken továbbra is folytatjuk és mindent megteszünk az előadások sikeréért.

December hónapban elkezdtük kialakítani a védett munkahelyi körülmények létrehozását és az akkreditációs rendszerek és szabályok adaptálását. Ez egy hatalmas munka mivel sok száz oldalnyi törvénynek, , szabálynak és elszámolási rendszernek kell megfelelni folyamatosan. Ezek között fele-fele arányban van papír és internetes alapú szekció. Bátran ki tudom azt jelenteni viszont, hogy megéri a fáradságot a dolog, mivel így látássérült társainknak és családjainak tudunk védett munkalehetőséget és ezáltal megélhetést biztosítani. Ezzel természetesen az egyesületünk és jól jár, mert új szolgáltatásokat és ügyfélszolgálati megoldásokat tudunk létrehozni. 2021. február elsejétől így 6 unkavállalóval több az egyesületünk foglalkoztatási létszáma, akiket a hírlevelünkben be is mutatunk Önöknek.

Egy másik fontos terület az anyagi forrásaink növelése. Örömmel számolhatok be arról, hogy ezen a téren is jelentős előrelépést értünk el az év első negyedében.

Olyan pályázatokon sikerült nyernünk amikre évek óta nem volt példa vagy nem voltunk jogosultak a pályázat beadására. A megfelelő követelmények kialakításával sikerült fejlődést elérni ezen a téren is. A pályázatok megírásában sokan közreműködtek a tagok, a vezetőség tagjai és a munkavállalóink is. Köszönöm mindenkinek a kemény és eredményes munkát.

Akkor természetesen számokban is nézzük meg a változást, összehasonlítva az előző éves adatokkal:

MVGYOSZ 1% felajánlás:

2020: 195 721,- Ft

2021: 246 703,- Ft

MVGYOSZ éves támogatás + szempontrendszer:

2020: 3 683 587,- Ft

2021-ben várható még nem hivatalos összeg: 5 000 000,- Ft:

MMK foglalkoztatási pályázat:

2020: nem volt

2021: 7 435 850,- Ft

NEA működési pályázat:

2020: nem volt

2021: 500 000,- Ft

Több folyamatban lévő pályázat eredményére még várunk, de remélem folytatódik a sikersorozatunk.

A számok növekedése mögött természetesen a magas színvonalú szakmai munka a kulcs.

Akadálymentesítési feladatainkat is természetesen folyamatosan végezzük. Nagy örömömre szolgál bejelenteni azt, hogy több tagtársunk kérésének eleget téve sikerült a Szent István Rádióban elhangzó profi színvonalú könyvfelolvasások hanganyagait elkérni és azok hamarosan meghallgathatóak lesznek az MVGYOSZ hangos könyvtár állományában. A könyvtár már nem csak telefonon, hanem internetes felületen is hallgatható.

Több intézménnyel és szolgáltatóval egyeztetünk azért, hogy a látássérülteknek könnyebb legyen a közlekedés és az ügyintézés. Ilyen folyamatban lévő projekt az egri buszpályaudvar hangosbemondójának tökéletesítése vagy az Egri Önkormányzattal kapcsolatos egyeztetések a hókotrással kapcsolatban.

Sok új tagoknak nyújtott szolgáltatásunk is indult az év első hónapjaiban. Ezekről részletes tájékoztatást lentebb lehet olvasni. A cél az, hogy minden korcsoportnak tudjunk segíteni akár a hétköznapok során is. Kiemelném azt, hogy egyedi nyomtatású személyre szabott vonalas füzeteket is tudunk már nyomtatni, ami nagy segítséget jelent az általános iskolás korú látássérülteknek és szüleiknek.

Az utóbbi időszakban hozott elnökségi döntések hátterében mindig a tagok biztonsága és segítése volt és lesz az elsődleges szempont.

Kérek mindenkit, hogy továbbra is nagy elővigyázatossággal figyeljen a vírus elleni küzdelem elősegítésére és a saját egészségére.

Tisztelettel:

Bukta Gábor, elnök

Elnöki Beszámoló: 3/2021.

Tisztelt Olvasók!

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületénél az elmúlt időszakban is azon dolgoztunk, hogy a Heves Megyében élő és a tagságunkba tartozó látássérülteket segítsük munkánkkal. Nagyon sok változás történt a szervezetünknél az elmúlt időszakban is amiről szeretnék Önöknek beszámolni. Büszkén írhatom le azt, hogy a nagyon nehéz és veszélyes vírushelyzet ellenére egyesületünk még mindig folyamatosan fejlődik és még több lehetőséget biztosít a tagjai számára.

Elsőként az egyik legfontosabb témára térnék ki, ami az anyagi helyzetünk. Nem is mertem remélni 2019. május 16-án, amikor bizalmat kaptam Önöktől, hogy közös erővel ilyen nagymértékű anyagi fejlődést tudunk megvalósítani az egyesületünk éves költségvetésében. Abban az évben az összes bevételünk 6841342,- Ft volt, ami nem fedezte a kiadásainkat a megfelelő módon. 2021-ben a rengeteg munka és erőfeszítés eredményeként elértük, hogy az éves bevételünk minimum tízszerese lesz az eddigieknek. Ez azt jelenti, hogy olyan eszköz és humán erőforrás fejlesztést érhettünk el, ami országos szinten is kiemelkedő az MVGYOSZ tagszervezetei között. Természetesen részletesen is ki fogok térni a megvalósult fejlesztésekre és változásokra, viszont előtte szeretném megemlíteni, hogy a rengeteg fejlesztés és kibővült szolgáltatás természetesen több felelősséget és rendkívül nagy odafigyelést és leterheltséget jelentett a munkatársak, a vezetőség, az Alelnökasszony és számomra is. Ezért szeretnék mindenkitől elnézést kérni, ha az utóbbi időben nehezebben lehetett minket elérni legyen szó akár telefonos vagy személyes megkeresésről. Sajnos nem tudom azt ígérni, hogy ez a helyzet változni fog a közeljövőben, mert a beindított projektek olyan szigorú monitorozással és ellenőrzési rendszerrel működnek, hogy volt a közelmúltban is olyan eset, amikor egy héten belül két ellenőrzést is kaptunk a felügyeleti szervektől, amelyre nagyjából 1000 oldalas dokumentációt kellett előkészítenünk.

Szerencsére a segédeszköz pályázati forrásunk is növekedett ebben az évben, így reményeim szerint minden pályázót tudunk majd támogatni. Különösen jó az a tény is, hogy az 1%-os felajánlások összege is meghaladta az eddigieket és 2021-ben 338 631,- Ft áll rendelkezésünkre.

Hatalmas erőfeszítéseket tettünk idén a munkavállalói létszámunk bővítésével kapcsolatban is. Az első és fontos lépés az Akkreditáció volt, de több más programban is részt veszünk, ami bértámogatást jelent az egyesületünknek. Ezekre a programokra és az Akkreditációs foglalkoztatásra is igaz, hogy folyamatos havi elszámolásokat és időszakos ellenőrzéseket szabnak ki ránk, amiket szakmailag és pénzügyileg is tökéletesre szükséges elkészíteni, mert ellenkező esetben pénzvisszafizetési büntetést kapunk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy jelenleg a munkavállalói létszámunk 17 fő. Itt csak a fejlődés mértéke miatt jegyzem meg, hogy a megválasztásomkor egyetlen egy fő állt alkalmazásban az egyesületnél. A létszám növekedéssel együtt jár, hogy a megfelelő munkakörülményeket is ki kell alakítani a törvényi szabályozásoknak megfelelő feltételek szerint, a munkavégzéshez szükséges eszközök biztosításával. Az esetünkben a kisegítő eszközök beszerzésére is kell gondolni, ami a látássérültek esetében tudjuk, hogy nem olcsó eszközök ezek. Ennyi munkavállalóval természetesen sok teendő is együtt jár, gondoljunk csak a feladatkörök kiadására, bérszámfejtésre, szabadság nyilvántartásokra, üzemorvosi vizsgálatokra, tűz és munkavédelmi előadásokra és vizsgákra, továbbképzésekre, de természetesen mivel emberek vagyunk mindenkinek lesznek egyéni problémái és gondjai is. Mivel védett munkáltató vagyunk, így megváltozott munkaképességű munkavállalóink vannak, ez természetesen különleges felkészülést és nagyobb odafigyelést is igényel tőlünk. A sok új feladat és nehézség ellenére természetesen büszkén és bátran állunk a kihívások elé és eddig minden akadályt legyőztünk amit az élet hozott.

Ígértem, hogy a 2021-ben megvalósult fejlesztésekre részletesen is kitérek. Kezdem először az idén megvalósult nagyobb pályázatokkal és az ezek keretében végrehajtott fejlesztésekkel, beszerzésekkel.

Az NRSZH felé benyújtott a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni támogatásra benyújtott pályázatunk nyertesként 7 435 850,- Ft támogatási összeget jelent az egyesületünknek, amit 5 munkavállaló bértámogatásához használhatunk fel. Ez tehát azt jelenti, hogy semmi másra nem használhatjuk. Mivel ez állami költségvetési támogatás, az ellenőrzése a legszigorúbb és amennyiben hibát vétünk a büntetés is elkerülhetetlen.

Az ellenőrzési folyamat nem csak a munkavállalók papírjaira tér ki, hanem az egyesületünk összes szabályzatára, kötelező dokumentumaira és munkavédelmi dokumentumaira is. Ezeket tehát folyamatosan a törvényi szabályoknak megfelelően frissíteni és monitorozni szükséges.

A projekt megvalósításához új számítógépeket, szoftvereket, számítógép asztalokat és a munkavégzéshez szükséges eszközöket szereztünk be.

Elemi Rehabilitációs Központ kialakítása

Pályázat címe: Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára (LSER2021)

Kapott támogatás összege: 55 000 000,- Ft

Ezt a programot már nem is nagy, hanem hatalmas vállalásnak és kihívásnak mondanám. Már a pályázat megírása is rengeteg munkával járt, ami a beadási határidő előtti időszakban heti 7 munkanapot követelt tőlünk. A támogatási összeg megnyerése után megfeszített tempóban kellett kialakítanunk a megfelelő körülményeket és megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy beindulhasson az elemi rehabilitációs központunk.

Sokunk álma volt az, hogy egy olyan szolgáltatást alakíthassunk ki a látássérültek számára, ami a helyi adottságokhoz és igényekhez igazodik és így a leghatékonyabb eredményt fogja hozni a klienseinknek.

Az elmúlt 6 hónapban kialakítottuk a feltételeket, beszereztük az eszközöket és minden körülményt előteremtettünk ahhoz, hogy az elemi rehabilitációs központunk teljes kapacitással beindulhasson. 9 munkavállaló segíti jelenleg a látássérülteket a rehabilitációs folyamatban. A projekt megvalósítása természetesen nagyon szigorú feltételekhez van kötve, amik kiterjednek például a rehabilitációs központ épületének adottságaira, a munkatársak szükséges képesítésére, terápiás eszközök beszerzésére és minőségére is. Ezek mellett egy végrehajtási rendelet is szabályozza a működtetés feltételeit. Mivel ez a program is költségvetési támogatásból valósul meg ebben az esetben is a legszigorúbbak a dokumentációs és az ellenőrzési, megvalósítási elvárások.

Kicsit írnék a kialakítás folyamatáról is. A kezdeti időszak a megfelelő helység megtalálása volt. A program lehetővé tette, hogy a heves megyei központ kialakítása mellett egy Nógrád megyei szolgáltató pontot is kialakítsunk. Ez azt jelenti, hogy áprilistól egyesületünknek van egy salgótarjáni telephelye is. Egerben a székházunk már nem elég nagy ehhez a feladathoz, így a technika házában is létesítettünk egy új 5 irodából álló telephelyet.

Jelenleg tehát egyesületünknek 3 telephelye van összesen. 2 Egerben és egy Salgótarjánban.

Ez is egy olyan jellegű változás amire szerintem nem sokan gondoltunk, hogy megvalósul és hogy ekkora mértékű előrelépést valósítunk meg.

A helységek megtalálása után következett az irodák belső kialakítása az elemi rehabilitációhoz. A irodabútorok, gépek és eszközök beszerzése. Ez nagyon sok rendelést, ügyintézést követelt és a végére több mint hatszáz eszközt, alkatrészt, irodaszert és terápiás eszközt szereztünk be.

Ezeket beüzemeltük, elhelyeztük és beállítottuk a szolgáltatás és a munkavállalók igényei szerint. A megvásárolt eszközök mindegyike nagyon jó minőségű és megfelelő a munkavégzéshez és a kliensek igényeihez.

Elkészítettük a központ működéséhez szükséges dokumentumokat, szolgáltatási rendet és leírást.

Létrehoztuk a központ weboldalát is ami még jelenleg is fejlesztés alatt van. Ennek az elérhetősége: https://herc.vgyhme.hu

A sok munka megérte, mert jelenleg a központ és a szolgáltatópont is zavartalanul tud működni a látássérültek segítéséért.

Egy szolgáltatás hatékonyságát természetesen legjobban az igénybe vevőkön keresztül lehet felmérni. Jelenleg már kétszer annyian veszik igénybe a szolgáltatást mit amire számítottunk és ennek nagyon örülök.

Az alábbi eszközökkel szereltük fel az új egri és salgótarjáni irodáinkat többek között:

8 Db irodai asztal, forgószékkel

2 db szekrény

2 db nagy teljesítményű Brother multifunkciós nyomtató

8 db DEL számítógép 27 colos monitorokkal, hangfallal, fejhallgatóval, webkamerával, billentyűzettel, egérrel.

A számítógépekhez szükséges minden szoftver, hálózati kiegészítő és eszköz

2 db látássérülteknek is megfelelő speciális billentyűzet

2 db Íves Periméter (látótér vizsgáló eszköz)

Topaz Hd (professzionális olvasó Tv)

Többféle Látásvizsgáló tábla

többféle méretű nagyító, távcső, filteres szemüveg

Biztonsági széf az értékes eszközök tárolásához

Irodai vezetéknélküli telefonok

Fehérbotok oktatáshoz (többféle méretű és markolatú)

BlindShell mobiltelefon

Beszélő eszközök (színfelismerő, órák, mérőszalag)

tapintható segédeszközök

Evo E10 (hangoskönyv olvasó)

Mobiltelefonok (oktatáshoz, iPhone, Android)

Hűtőszekrény és mikrohullámú sütő a salgótarjáni irodába

Digitális mikrohullámú sütő a tankonyhába

Logikai és Braille társasjátékok

Braille oktatáshoz eszközök (pontozó, betűkészlet, feliratozó stb.)

2 db Braille írógép

Médialejátszók oktatáshoz

2 db Braille kijelző (Orbit reader)

Az eszközök közül sok külföldi megrendelés ami tovább bonyolította a beszerzést.

Az elemi rehabilitációs központunkat nyitvatartási időben megtekinthetik az érdeklődők, de kérem előtte egy telefonos egyeztetést mindenki tegyen meg irányunkban, mert vannak leterhelt időszakok.

A megvalósult ellenőrzésekről is írnék néhány szót.

Az idei első ellenőrzésre 2021 július 21-én került sor. A kormányhivatal a megváltozott munkaképességű foglalkoztatás dokumentációját ellenőrizte. Az ellenőrzés nem tárt fel hibát az anyagainkban.

Az MVGYOSZ 2021 szeptember 16-án érkezett hozzánk ellenőrzés céljából. Ez az ellenőrzés szigorú szakmai szempontok szerint zajlott, de jó hangulatban. Az ellenőrzött tételek a 2020-as szempontrendszer adatai és dokumentumai voltak. Itt két apró hibát tárt fel az ellenőrzés, de nem jelentős 30 pontos levonást kaptunk miatta csak. Ezt az idei évben orvosoltuk.

A következő nagyon részletes és komoly ellenőrzésre 2021 november 16-án került sor, amikor is a Magyar Államkincstár két megbízottja érkezett hozzánk. A vizsgált tételek az MMK-s foglalkoztatás pénzügyi dokumentumai és munkaügyi papírjai voltak. Minden szempontnak megfeleltünk.

A soron következő vizsgálat az LSER2021 (elemi rehabilitációs program) ellenőrzése volt 2021 november 18-án. Ezt az ellenőrzést az NSZI szakemberei végezték és többszáz papírt tekintettek át. Mindent megfelelőnek találtak.

Néhány szóban megemlítenénk a lezáródott „Közösen Könnyebb” programsorozatunkat is ami szintén túlteljesítette az elvárásokat. Több mint 1500 megtekintés és résztvevőt számláltak az előadásaink, ami hatalmas eredmény és bizonyítja, hogy szükség van hasonló programokra a jövőben is. Köszönöm ezúton is mindenkinek aki jelen volt valamelyik alkalmon.

Az egyesület taglétszáma nem rekedt meg és folyamatosan vannak új belépőink és ez igaz a flottaszolgáltatásunkra is.

Most jelenleg készülünk a karácsonyi rendezvény megvalósításán, aminek a vírus helyzet remélem nem állít akadályt.

Továbbra is arról számolhatok be Önöknek, hogy az egyesület vezetése összhangban egymást segítve az egyesület fejlődését szemelőt tartva dolgozik és mindenki kiveszi a részét a feladatokból.

Kérek mindenkit, hogy nagyon vigyázzon magára ebben a nehéz időszakban és ha lehetőségük engedi jöjjenek el rendezvényeinkre.

Tisztelettel: Bukta Gábor, Elnök

15. Vakok és Gyengénlátók Gyöngyös és Vonzáskörzetének beszámolója

2021.

A vezetőséget:

Kövecses Dezsőné-vezető

– Tatár Emese-vezetőségi tag

– Kis Istvánné – vezetőségi tag

– Tamás Józsefné és Búzásné Hipszki Ildikó, mint pót-tagok képviselik.

Két pályázatot adtunk be a gyöngyösi önkormányzathoz a megyei elnök úr segítségével, amelyből mind a kettő pályázatunk nyertes volt.

Az első pályázatból több alkalommal meglátogattuk a Mátra szépségeit, kisebb túrákat rendeztünk meg. A kirándulás végén megvendégeltük a résztvevőket és kisebb sportszereket vásároltunk.

 A másodikból pedig az arra igényt tartók számára színházi előadásra vettünk jegyeket. Majd rendeztünk egy Márton napi vetélkedőt melynek nyerteseit kisebb ajándékokkal leptük meg.

A vírusra való tekintettel kevesebb rendezvényt tartottunk, de ezek alkalmával nagyon jól éreztük magunkat és örültünk a társaságnak. Amikor nem kirándultunk akkor összeültünk és társasjátékokkal, beszélgetésekkel töltöttük el az időt.

Ezen kívül még 30 ezer forintot kaptunk Percze László képviselő úrtól, amit irodaszerekre és teremdíjra költöttünk el.

Az elnökség által megszavazott 50 ezer forintból a pályázatok önerő részét egészítettük ki, a fennmaradó összeget pedig,  karácsonykor tagtársaim kis szaloncukor csomagjaira költöttük el.

Támogatott még a gyöngyösi Mátra Lions Club, akik, karácsonykor ajándék utalványt is adtak a tagjainknak.

A tavalyi évben egy alkalommal megrendeztük a gyógycipő készíttetést az erre igényt tartók örömére. A nagy érdeklődésre való tekintettel ezt az elkövetkezendő években is folytatni szeretnénk.

Fontosabb rendezvényeinket a kultúrcsoport színvonalas műsorokkal teszi élvezetesebbé.

Ezúton megköszönöm mindenkinek, aki támogatta egyesületünket, és aki segédkezett abban, hogy a 2021-es évet is sikeresen zárhattuk le.

2022.03.01.

16. „Közösen könnyebb” program sorozat beszámoló

Pályázat címe: „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2020” (FOF2020)

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete tagjai részére „Közösen könnyebb” címmel rendezett program sorozatot 2020. október 01. és 2021. június 10. között. Egyesületünk célja az volt, hogy a pályázat megvalósítási idejében szakmai napokat, előadásokat és közösségi foglalkozásokat szervezzünk látássérültek részére. Sok tagunk izoláltan, magányosan, egyedül él és kellő segítség nélkül a közösségi élet minimális megtapasztalása is akadályokba ütközhet. Terveinkben szerepelt, hogy a pályázat megvalósítási idejében minden héten csütörtökön egésznapos szabadidős lehetőségekkel, fejlesztő, informáló, közösséget kovácsoló programokkal szerettünk volna segíteni a látássérültek életminőségének javításában. A 2020. évben novemberben bevezetett járványügyi korlátozások azonban változtatásra és folyamatos fejlesztésekre kéztették Egyesületünket. Eredeti céljaink között szerepelt a programsorozat kezdetén, hogy személyesen jelen lenni nem tudó tagjaink is részt vehessenek rendezvényeinken, előadásainkon, ezért elektronikusan, webkamera segítségével élőben a Facebook oldalunkon és hanganyag formában Podcast csatornánkon is folyamatosan elérhetővé tettük programjainkat az interneten. A járványügyi előírások betartásával a szakmai előadásainkat a meghirdetett időpontban, hetente csütörtöki napokon a korlátozások miatt leginkább csak elektronikusan mindkét, az előbbiekben említett formában kerültek megrendezésre a program sorozat megvalósítási ideje alatt.

A megrendezett 50 program bemutatása:

Szakmai előadások:

•         A látásbetegségek bemutatása és a látás visszaállítás lehetőségei az orvostudomány jelenlegi állása szerint.

•         Mi a cukorbetegség és hogyan előzhetjük meg a kialakulását?

•         Egészségmegőrzéssel és egészséges életmód kialakítással kapcsolatos tennivalók.

•         Járadékokkal, ellátásokkal, adózási kedvezményekkel kapcsolatos információk és az igénylésük menete.

•         Mi az a elemi rehabilitáció és hogyan segít a látássérülteknek?

•         A lovas terápia bemutatása.

•         A látássérültek számára elérhető segédeszközök bemutatása (nagyítók, beszélő eszközök, szoftverek stb.)

Pszichológiai előadások:

3 db előadás: Első sokk, trauma, krízis. Veszteség érzése, gyász megélése. Adaptáció és a poszt traumás növekedés.

Élet történeti előadások:

4 db előadást tartottunk olyan látássérültek közreműködésével, akik a látásvesztésük után sikeresen vették az élet akadályait és pozitív példával szolgálhattak sorstársaiknak.

Érzékszervekre ható előadások:

2 olyan programot is megvalósítottunk, amik a tapintást helyezik előtérbe. Ezeket az egy országosan elismert Népi iparművész, Tóth Lóránt tartotta, aki bemutatta a mesterségét és az elkészített munkáit.

Szabadidős foglalkozások keretében Főzőklubbot és játékklubbot indítottunk:

Játékklub: A játékkedvelők számára a Logikai Játékok Országos Szervezete segítségével megtanítottuk akadálymentesített tábla és egyéb logikai játékok szabályait és ebből versenyt is rendeztünk egy alkalommal. Sajnos mindkét szabadidős klubunk előzetes céljait csak korlátozottan tudtuk megvalósítani a járványügyi korlátozások miatt.

Pszichológiai megsegítés: A program sorozat ideje alatt, minden héten csütörtökön Egyesületünk székházában 9 és 14 óra között pszichológus szakember fogadta a szolgáltatást igénylőket személyesen, majd november hónaptól elektronikusan állt rendelkezésre tagtársaink részére.

Indikátorok és cselekvési ütemterv teljesítésének bemutatása:

A Cselekvési ütemtervben meghatározott résztvevők és igénybe vevők számát az előzetes becslések alapján terveztük. Azonban ez a becsült résztvevők és igénybe vevők száma messze alul maradt ahhoz az összes résztvevők és igénybe vevők számához képest, amely a járványügyi korlátozásoknak is köszönhetően nem gyakran 20 -30-szorosára növekedett alkalmanként.

E szerint előadásonként átlagosan 20 fővel becsültük a résztvevő és igénybe vevők számát, ami a szakmai előadásonként átlagosan 380 fő volt, mely a mai napig is emelkedik az elektronikus nyilvántartás szerint az egyes előadások folyamatos megtekintésével/meghallgatásával. A legmagasabb megtekintési szám egyetlen előadásnál összesen 1047 fő volt.

Ezért egyértelműen kijelenthetjük, hogy a program sorozat eredeti célját magasan túl teljesítette és eljutott olyan látássérült személyekhez is ország szerte, akik nem tartoztak az eredeti, Heves megyei célközönséghez. Ez nagyrészt köszönhető az internet használat elterjedésének a látássérültek körében és a nagyobb mértékű okos eszközök használatának.

Elégedettség mérése:

A „Közösen könnyebb” program sorozat zárása után egy 11 kérdésből álló kérdőívet készítettünk annak céljából, hogy megismerjük a látássérültek véleményét a program sorozatról és felmérjük igényeiket egy lehetséges következő, szakmai és szabadidős programokat magába foglaló projekt megvalósításához.

A kérdőívet elektronikusan, Google kérdőíven lehetett kitölteni kettő héten keresztül, valamint papír alapon is elérhető volt egyesületünkben ugyanennyi ideig, ahol munkatársaink segítették a válaszadást azoknak, akik igényelték ezt.

Elektronikusan 21 fő, papír alapon 38 fő adott értékelhető választ és töltötte ki kérdőívünket. A kitöltők nemi megoszlása közel azonos arányban oszlik meg ezen belül is a 35 és 50 év közötti kitöltők aránya a legnagyobb. Papír alapú kitöltést leginkább a 60 év feletti kis településen élő nők vették igénybe. Lakóhely szerint a kistelepülésen élők életkortól függetlenül, nagyobb arányban nézték, illetve hallgatták meg az előadásokat elektronikusan. Ezen személyek állapota jellemzően vak és „gyakran, de nem rendszeresen” látogatták meg internetes csatornáinkat az előadások megtekintéséhez. A kitöltők 91%-a a Facebookon, a Hevesi Látássérültek, vagy a VGYHME oldalon közzétett videon és/vagy Podcast csatornán nézte meg programjainkat. Hasznossági szempontból a válaszadók 52%-a egy 5 pontos skálán 5-ösre értékelte program sorozatunkat, melyben még további előadásokat vártak volna a szembetegségekről és az egészség és betegség témakörben. A kitöltők még ezeket a témájú előadásokat nézték/hallgatták volna szívesen: Gyógytorna és mozgásformák; Látássérültek munka lehetőségeinek bemutatása; Látássérültek oktatási, továbbképzési lehetőségei; valamint Látássérültek sport lehetőségeiről. Az utolsó kérdésben azt tudakoltuk a kitöltőktől, hogy a jövőben mennyire, milyen gyakorisággal venne részt hasonló, ismeret terjesztő és szabadidős program sorozaton. A válaszadók 48%-a a „legtöbbször, ha időm engedi” választ jelölte meg.

Az elégedettség mérése nem reprezentatív, mivel sem az életkor megoszlása, sem a kitöltők kis száma miatt nem lehet általános statisztikát felállítani. Azonban a mai napig növekvő megtekintési számok az interneten arra a következtetésre engednek utalni, hogy a megrendezett program sorozat témái és bemutatói egyértelműen a látássérült tagtársaink érdeklődésének középpontjába kerültek egyesületünk megelégedettségére.

A program megvalósulását az

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatta.

Eger, 2021.július 28.

17. Megváltozott az email címünk

Mivel a Vodafone szolgáltató az általa működtetett chello végződésű e-mail címeket,
2021.március 01 -ig megszünteti, Ezért egyesületünkben a jelenleg működő vakokesgyengenlatok@chello.hu email címünk nem lesz elérhető. Helyette az iroda@vgyhme.hu email cím fog rendelkezésünkre állni. Ezen keresztül biztonságosabbá válik az elektronikus levelezés tagjaink és egyesületünk között.

18. új kedvezményes szolgáltatások érhetőek el a tagjaink számára

laminálás és spirálozás.

2020 évben beszerzésre került egy lamináló és spirálozó berendezés. Az eszköz fejlesztés célja, hogy az Egyesület és a tagok dokumentációit esztétikusan és maradandó időt álló formában lehessen lefűzni, tárolni. A laminálással védeni lehet a képeket, fotókat és dokumentumokat, a spirálozással egybefűzni, lehet a papír alapú iratokat. A szolgáltatások előre egyeztetett időpontban vehetők igénybe, munkanapokon, az Egyesület székházának irodájában. Tagoknak anyag árban áll rendelkezésre mindkét szolgáltatás.

Elemi Rehabilitációs szolgáltatást indított az egyesületünk az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére

Tisztelt Hírlevél Olvasók!

Örömmel értesítem Önöket, hogy egyesületünk sikeresen pályázott az Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára 2021. című pályázaton.

A hivatalos pályázati nyertes lista itt megtekinthető

Ez egy olyan mértékű fejlődést jelent az egyesületünk számára amire az 55 éves fennállásunk óta nem volt példa.

A sors pikantériája, hogy pontosan ennyi összeget nyertünk: 55 millió forintot.

Ebből az összegből kialakítjuk és ellátjuk a Heves és Nógrád megyékben az elemi rehabilitációs szolgáltatást. A részletekkel hamarosan jelentkezünk és remélem, hogy ez a lehetőség nagy előrelépést jelent a jövőben a látássérültek számára.

A projekt hivatalos megnyitó rendezvényét 2021. április 28-án 10 órai kezdettel tartjuk amit a facebook csatornánkon és a Vakolás podcastban is lehet majd követni.

Ezúton is szeretném megköszönni a munkatársaknak és a közreműködőknek, hogy segítettek a pályázat megírásában és beadásában. Nélkületek nem sikerült volna.

Tisztelettel:

Bukta Gábor, Elnök

Megújult a hírlevelünk és a honlapunk az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

Kedves Olvasók!

A korszerűsítés jegyében és a könnyebb felhasználhatóság miatt egyesületünk megújítja a weboldalát és a hírlevél rendszerét. A változás befejeződésével reméljük, hogy mindenkinek könnyebb lesz az egyesületi információk olvasása.

21. Közösen Könnyebb program sorozat záró rendezvényét tartottuk meg az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

2021.június 10-én 10:00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Közösen Könnyebb program sorozat záró rendezvénye.

Melynek témája a következő: Közös beszélgetés a célcsoport tagjaival és a közreműködőkkel. Vélemények meghallgatása, és a kérdések megválaszolása. 

Az esemény élő adásban megtekinthető lesz a Hevesi látássérültek facebook oldalán, és vissza hallgatható a Vakolás podcast csatornán.

Évadnyitó rendezvényre vártunk mindenkit: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

Tisztelt Tagtársunk!

Már csak néhány nap!!!

A Vakok és Gyengénlátók Heves megyei Egyesület vezetősége már nagyon várta, hogy újra  szervezhessen olyan rendezvényt, amelyen személyesen tud a tagságunk  részt venni.

2021. június 17-én (csütörtökön) elérkezik a várva várt nap, 10:00 órai kezdettel egy összejövetelre hívunk minden kedves érdeklődőt.

A nap programja:

– elnöki köszöntő

– kötetlen beszélgetés

– evés, ivás, (kávé, limonádé, keksz fogyasztása)

– az udvarban kihelyezett asztaloknál  társas játék, sakk

– többek kérésének eleget téve, ezen a napon újra megrendezzük a turkálót is

– a  jó hangulatot Bíró József színvonalas zenéje teszi még kellemesebbé

A kormány rendelete alapján, a rendezvényre kizárólag oltási igazolvánnyal rendelkező  személyeket engedhetünk be, ezért kérjük mindenki hozza magával az oltási kártyáját. 

Helyszín: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 5

Ismét közös strandolásra hívtuk a tagjainkat!: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

Tisztelt tagtársaink!

Az Eger Termál Kft-vel létrejött együttműködésünk alapján tagjainknak idén ismét van lehetősége ingyenes strandolásra. A tavalyi évhez hasonlóan ezen a nyáron is szeretnénk egy jó hangulatú napot együtt eltölteni.

A közös strandolás időpontja: 2021.július 9. péntek.

Helyszín: Egri Strand (3300 Eger, Petőfi tér 2.).

Gyülekező: 2021.július 9-én 9 órakor a strand Klapka György úti bejáratánál.

Jelentkezés: 2021.július 6.(kedd) 12:00 óráig lehetséges. Határidőn túli jelentkezésre nincs lehetőség.

Egy látássérült maximum 2 karszalagot igényelhet, így 1 kísérőt magával hozhat.

További információért keressenek minket az elérhetőségeinken.

Tisztelettel,

Bukta Gábor, elnök

Tőzsérné Hanzó Zsuzsanna, alelnök

Braille írás és olvasás tanfolyamot indítottunk: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

Kedves Tagtársunk!!

2021. szeptember 9-én új elemi rehabilitációs foglalkozásokat indítunk a tagjaink számára.

A pontírás és olvasás megtanulása nagyon sok területen segítheti egy látássérült életét. Nem is sejtettem, amíg meg nem tanultam ezt az olvasási formát, hogy milyen változást fog hozni az életemben. A mobiltelefon használata során is a Braille bevitelt használom és ezzel ugyanolyan sebességgel tudok a messengeren az ismerőseimmel beszélgetni mint bárki más, aki látja a kijelzőt. A gyógyszeres dobozokon is fel vannak tüntetve a készítmények nevei .

A látássérültek az otthonaikban rövid szavas feliratokkal megjelölhetik a nehezen felismerhető dolgokat és ezzel is megkönnyíthetik mindennapjaikat. Ezen kívül több Braille alapú játék és segédeszköz is könnyítheti életünket, ha valaki tudja ezeket olvasni, de nagyon szuper találmányok a Braille kijelzők és a könyvolvasók is.

A Braille oktatást 2021. szeptember 9-én 10 órától kezdjük Bieber Mária tiflopedagógus vezetésével.

Várunk minden tanulni vágyót, aki szeretné elsajátítani a Braille írást és olvasást.

Jelentkezni 2021. szeptember 8. 15 óráig lehet az egyesület elérhetőségein.

Folytatódott egyesületünknél az iPhone oktatás: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

Sokak örömére folytatjuk a iPhone oktatást az egyesületünknél.

Ismét várjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretnék megtanulni az iPhone mobiltelefon használatát vagy a meglévő tudásukat szeretnék továbbfejleszteni.

A megszokott módon ismét két csoportot indítunk. Az első hétfőnként a Kultúrcsoport próbája után kezdődik, a másik pedig keddenként 14 órától.

A mobiltelefon használat egyre fontosabb a látássérültek életében, mivel rengeteg hétköznapi dolgot akadálymentesen el lehet vele intézni. A kisegítő lehetőségek segítségével többek között a banki ügyintézés vagy a postán érkezett dokumentumok elolvasása is lehetségessé válik. A bevásárlás vagy a közlekedés során is számos dologban kaphatunk segítséget a mobiltelefonunktól.

A csoportokat Bukta Gábor informatika oktató vezeti.

Jelentkezni az egyesület elérhetőségein lehet 2021. szeptember 10-ig.

Meghívó Elemi Rehabilitációs Központ nyílt napjára: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete szeretettel meghívja Önt a

Heves Megyei Elemi Rehabilitációs Centrum (HERC)  nyílt nap rendezvényére.

Helyszín: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 1./b. I. emelet

Időpont: 2021. 09. 21., 10 óra

Információ: +36 30 741 73 96, +36 36 897 690

Az elemi rehabilitáció egy új, önállóbb élet lehetőségét nyújtja a látássérült embereknek.

A SZIN Nonprofit Kft. két munkatársa, Fónagyné Szokolai Katalin és Püspöki Natália Pálma fogyatékosságügyi tanácsadók 2021-ben fogadóórát tartanak minden hónap első hétfőjén a székházunkban. az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

A SZIN Nonprofit Kft. két munkatársa, Fónagyné Szokolai Katalin és Püspöki Natália Pálma fogyatékosságügyi tanácsadók 2021. október 4-től fogadóórát tartanak minden hónap első hétfőjén 09:00 és 11:00 között az Egyesület Székházában (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 5.).

Minden fogyatékossággal élő személy fordulhat hozzájuk, akinek információra, segítségre van szüksége. Nemcsak a szociális ellátásokban, hanem az egészségügyi ellátás (pl. rendelő intézet – időpont egyeztetés), vagy az oktatás, álláskeresés területén, szabadidős programok felkutatása kapcsán is megpróbálnak segítséget nyújtani.

A fogyatékosságügyi tanácsadókon keresztül ingyenesen igénybe lehet venni az autizmus területén jártas szakértőt és a kommunikációs eszköz-kölcsönzőt. A programról és a kölcsönözhető eszközökről az alábbi linken tájékozódhat:

www.efiportal.hu

www.efiportal.hu/a-projekt-szolgaltatasai/eszkoz-katalogus/

fszk.hu/segedeszkoz-alkalmazasi-terulet/latasserules/

A VGYHME székházában tartott fogadóórán kívül telefonos egyeztetés követően egyéb időpontban is várjuk a fogyatékossággal élő embereket a Család és Gyermekjóléti Központ új irodájában, a Szvorényi u. 50/A.-ban (volt okmányiroda).

www.efiportal.hu/a-projekt-szolgaltatasai/informacios-es-koordinacios-pontok/

SEGÉDESZKÖZ Támogatásra az alábbi pályázatot írtuk ki 2021-ben

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete pályázatot hirdet “Látássérültek Önálló életvitelét segítő eszközök támogatására” tagjai részére.

A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és a rászorultság mértékétől. Egy személy csak egy pályázatot nyújthat be, a támogatásból kizárólag egy eszköz vásárolható.

Nem pályázhatnak azok:

• Akiknek tagdíjfizetési elmaradásuk van.

• Minden tagunk nyújthat be pályázatot, viszont az elbírálás során előnyt élveznek azok a személyek akik a tavai évben nem kaptak támogatást.

Pályázni látássérültek életvitelét könnyítő segédeszköz beszerzésére (például: MP3 és MP4 lejátszó, CD-lejátszó, diktafon, beszélő óra, beszélő mérleg, beszélő vérnyomásmérő, beszélő vércukorszintmérő, beszédprogram futtatására alkalmas Android vagy iOS operációs rendszerű mobiltelefon, Braille karóra, egyéb tapintható eszköz, szemüveg LENCSE (a szemüvegkeret nem támogatható!), nagyító, fehér bot, számítógép és hardver, képernyőnagyító és/vagy -olvasó szoftver, picht írógép, Daisy olvasó), illetve vakvezetőkutya élelmezésének támogatására kutyatápról szóló számla ellenében lehet. Bármely megvásárolt és támogatni szánt segédeszközről a pályázó tag saját nevére és lakcímére kiállított SZÁMLÁT kérjen!

Pályázni kizárólag az Egyesület irodájából postai úton vagy e-mailben igényelt, vagy internetes honlapjáról (http://vgyhme.hu) letölthető, illetve elektronikus hírlevelünkhöz csatolt, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapon lehet. A pályázati adatlapokat postai úton (3300 Eger Kossuth Lajos utca 5.), vagy elektronikusan, szkennelve e-mail formában várjuk az iroda@vgyhme.hu címre.

A beadási határidő: 2021. november 10.

Az Egyesület elnöksége és munkatársai a támogatott eszköz meglétét ellenőrizhetik és bemutatását kérhetik. A pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga két évig másra nem ruházható át. A pályázat eredményéről a pályázókat a döntést követő 30 munkanapon belül írásban értesítjük.

A pályázati adatlapon megadott adatokat a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően titkosan kezeljük.

A pályázati adatlap letölthető innen:

https://vgyhme.hu/wp-content/uploads/2021/10/Adatlap_segedeszkozpalyazat_2020-ures-.doc

Meghívó az Egyesületünk Fehérbot napi rendezvényére: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

Tisztelt Olvasó!

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete sok szeretettel meghívja Önt a Fehérbotnapi ünnepségére.

Időpont: 2021. október 14. (csütörtök) 10:00 óra.

Helyszín: 3300, Eger Kossuth Lajos utca 5.

Programok:

Megnyitó,

Zenés műsor, a kultúrcsoport és látássérült előadók közreműködésével.

Részvételére számítunk!

Eger, 2021. 10. 05.

Tisztelettel:

Bukta Gábor elnök

Tőzsérné Hanzó Zsuzsanna alelnök

Főzőversenyen indul az egyesületünk csapata: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

Tisztelt Tagtársaink!

2021. október 16-án A Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete főzőversenyt szervez amelyre Mi is meghívást kaptunk. Természetesen vállaltuk a kihívást és megméred tettjük magunkat a versenyen. A Főzőcsapatunkat Koska Jánosné és Bukta Gábor vezetik, azonban szeretettel várunk mindenkit aki szeretne csatlakozni a főzőcsapatunkhoz a szombati napon. Az elkészült ételből minden jelentkező tagunknak jár egy adag.

A verseny helyszíne a sportcsarnok melletti kavicsos terület lesz a népkertnél.

Jelentkezni az elérhetőségeinken lehet 2021. október 13. szerda 12 óráig. Főzésre fel!

Tisztelettel:

Bukta Gábor elnök

Márton napi meghívó: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

Tisztelt Tagtársunk!

Egyesületünk november 11-én 10:00 órától Márton napi batyus bált szervez, melyre tisztelettel meghívjuk.

Programterv:

– Köszöntő

– Játékos vetélkedő

– Születésnapok, névnapok megünneplése

– A talpalá való zenéről Bíró József gondoskodik

Helyszín:

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 5.

Minden kedves érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk!

Adventi koszorú készítés: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

Tisztelt Tagtársunk!

Idén készítsünk közösen adventi koszorút!

November 23-án, (kedden) délelőtt 9 órától közös adventi koszorú készítésre hívunk minden kedves érdeklődőt székházunk nagytermébe.

A készülő koszorúkhoz szükséges alapanyagokat egyesületünk ingyenesen biztosítja minden résztvevő számára. A saját elkészített munkáját mindenki díjmentesen hazaviheti.

A foglalkozáson való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, melyet november 19-én 12 óráig az egyesületünk elérhetőségein lehet megtenni.

Várjuk Önt is egy vidám hangulatú, kreatív délelőttre!

19. Ismét közös karácsonyi készülődésre várjuk tagjainkat a székházunkba: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

2021. november 23-án Kedden adventi koszorút készítettünk, nagyon jól éreztük magunkat. Most folytatjuk a karácsonyi készülődést két új közös programmal.

November 30-án, kedden házi csokoládés csomagokat készítünk az egyesület tankonyhájában, december 7–én pedig mézeskalácsot sütünk.

Várunk minden érdeklődőt, aki csatlakozni szeretne hozzánk!

A jó hangulat garantált, a kezdési időpont mindkét alkalommal 9.00 óra lesz.

Az elő regisztráció most is feltétel amit az alábbi módon lehet megtenni:

A november 30-i házi csokoládés csomag készítésre 2021 november 26 péntek 15 óráig, a mézeskalácssütésre pedig 2021. december 3. 15 óráig lehet jelentkezni az egyesület elérhetőségein.

Várunk szeretettel mindenkit a közös programokra.

Elbíráltuk a segédeszköz pályázatokat

Tisztelt Olvasók!

2021-ben is meghirdettük a Látássérültek Önálló életvitelét segítő eszközök támogatására vonatkozó pályázatunkat, amelyre idén összesen 30 beadvány érkezett. Az igényelt eszközök között találhatóak beszélő órák, vérnyomásmérők, mobiltelefonok, médialejátszók és szemüveglencsék is. Örömmel értesítünk mindenkit, hogy az egyesületünk elnökségének határozata alapján minden pályázót tudunk támogatni. A támogatás összege egyénenként maximum 15.000,- Ft lehet. Hamarosan minden pályázót értesíteni fogunk az átvétel feltételeivel kapcsolatosan. Gratulálunk a sikeres pályázóknak.

Tisztelettel:

Bukta Gábor, Elnök

Tőzsérné Hanzó Zsuzsanna, Alelnök

Szeretettel vártunk mindenkit a karácsonyi rendezvényünkre: az eseménnyel kapcsolatban az alábbi hírt küldtük ki a tagok részére.

Meghívó

Tisztelt Hírlevél Olvasó!

A Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete 2021. december 16-án tartja a karácsonyi ünnepségét melyre szeretettel meghívjuk.

Egyesületünknek jelenleg 321 tagja van és a szentünnep megünneplésén több mint százan megszoktak jelenni.

Reményeim szerint A rendezvényen a városi tv és rádió is jelen lesz.

Rendezvény ideje: 2021. december 16. 10 óra

Helyszín:3300, Eger Kossuth Lajos utca 5. (székház)

Az ünnepi műsorban közreműködnek:

Auer Gellért Atya, Az egyesületünk kultúrcsoportja, A VGYSE tagjai, Egyesületünk tagjai és munkatársai, Horváthné Dunaveczki Leóna

Eger, 2021. 12. 13.

Tisztelettel,

Bukta Gábor, elnök

Tőzsérné Hanzó Zsuzsanna, Alelnök